Skláře - kaple

Informace

Navštíveno: 11. 12. 2019

Historie: Tato zajímavá kaple byla vystavěna pro mě neznámým autorem v roce 1889. Tento letopočet pak měla zachycený i nad vchodem, ale během oprav v roce 1945 byl tento letopočet přemalován. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byla tato kaplička v průběhu 2. poloviny 20. století kupodivu udržováno, a to je dobře, ale i tak byla někdy v průběhu 2. poloviny 20. století vykradena. V této podobě se pak zachovala do současnosti. Prostor okolo této kapličky pak poukazuje na to, kde se nacházela původně zdejší vysoká pec.

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_sklare,441

Dojmy: Pěkná drobná kaplička, která se nachází v centru této osady.

Mapa

a

Fotografie

×