Skalka u Chebu - Jahnův dvůr

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2020

Historie: Tento vznikl již v roce 1634, kdy ho vystavěla rodina Jahnova. Nakonec tento statek prodělal v roce 1881 kompletní přestavbu, která dala tomuto statku jeho současný klasicistní vzhled. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byl tento statek zkonfiskován a v roce 1947 byl předán potřebám Československé lidové armády. Díky tomu v průběhu 2. poloviny 20. století tento statek velmi chátral. Nakonec se stal v roce 2000 v rámci restitucí majetkem současného majitele, který jej zrekonstruoval a zřídil zde malebný hotel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skalka_(Cheb)

Dojmy: Krásný statek, kde je zachovaný krásný holubník.

Mapa

a

Fotografie

×