Skalka u Chebu - hrad Skalka

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2020

Historie: První písemná zmínka o zdejší vsi pochází z roku 1299, kdy tuto vesnici vlastnil Jindřich Paulsdorfer. Následně seděl v této vsi na dvorci Stayn Konrád z Najperka, který ji dne 28. ledna 1301 postoupil pánům z Plavna. Páni z Plavna tuto ves darovali Valdsasskému klášteru, ale již v roce 1338 je tato vesnice uváděna jako majetek Chebského měšťana Mikuláše Hüllera. Tento muž snad již založil zdejší gotickou tvrz, která je poprvé za tohoto muže připomínána. Nedaleko této tvrze na skalnatém ostrohu nad ní byl pak neznámo kdy založen gotický hrad. Tento hrad pak nese názvy jako Pürstenštejn, Losburg, či dle památkového katalogu Rollenburg. Jelikož ale tyto dvě panská sídla stály v podstatě vedle sebe, tak i písemné zmínky o nich nejsou moc rozeznatelné současně to vypadá že obě sídla mají shodnou či velmi podobnou historii. Roku 1356 prodal tvrz Skalka Mikuláš Hüller Rüdigerovi ze Sparnecku, který ji hned prodal císaři Karlu IV. Díky tomuto kroku se Skalka dostala opět do majetku Mikuláše Hüllera, který byl synem Mikuláše Hüllera, který skalku držel před rokem 1356. Následně po Mikuláši se stala Skalka majetkem Chebské rodiny Frankengrünerů, kteří zde propůjčili jeden dvůr Jindřichu Paulsdorferovi roku 1446. Na zdejší tvrzi se usídlili loupežníci, proti kterým vyšlo Chebské vojsko roku 1451, které tuto tvrz oblehlo a zničilo. Obránci tvrze následně skončili na šibenici. Stejný osud pak postihl i gotický hrad, který se nacházel nad tvrzí. K obléhání Chebským vojskem, dobytí a vypálení pak došlo roku 1500. V této době pak také zanikl zdejší hrad. Rodina Frankengrünerů prodala roku 1540 Skalku městu Cheb, které zde nechalo již v roce 1543 založit věhlasnou papírnu, která současné byla nejstarší papírnou na území Čech. Tato papírna pak byla založena u zdejší tvrz a v místech tvrze pak byla zřízena sušárna. Papírna zde pak stála a fungovala až do 2. světové války. Následně byla spolu s pozůstatky tvrze zatopena přehradou Skalka roku 1960. Co se týká hradu, tak se dodnes zachoval mohutný hradní příkop s valem a plošina, na které stál samotný hrad s obytnou stavbou.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. Miloslav Bělohlávek.

Dojmy: Pozůstatek hradu, který je do dnešních dnů krásně zřetelný.

Mapa

a

Fotografie

×