Skalka u Chebu - Goethova štola

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2020

Historie: Tuto sopku navštívil již v roce 1806 Johann Wolfgang Goethe, který zde sebou měl spis Ignáce Antonína Borna – O vyhaslé sopce u města Chebu z roku 1773, který byl adresován hraběti Františku Josefu Kinskému. Goethe již v této době začal usuzovat že tento kopec vznikl jako sopka a nikoliv usazováním hornin. Tuto sopku pak tento muž navštívil ještě v letech 1811, 1820 a 1822. Právě v roce 1822 navštívil tuto sopku s hrabětem Kašparem Šternberkem a Švédským chemikem J. J. Berzeliem a Chebským radou Šebastiánem Grünerem. Právě v této době navrhl Goethe Šternberkovi, aby zde razil štolu, která by potvrdila že se jedná o sopku. Pro finanční náročnost byla tato štola o délce 300 metrů dokončena až po smrti Goetha, tedy v roce 1837. Na vstupní portál této štoly byl pak umístěn nápis v němčině, který v překladu znamená „Přátelům přírody věnoval hrabě Kašpar Šternberk – 1837“. Postupem času tyto štoly byly zavaleny, ale vstup do štoly s kouskem původní štoly se zachoval do současnosti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Komorn%C3%AD_h%C5%AFrka

Dojmy: Zajímavé místo, které definitivně potvrdilo, že se jedná o sopku.

Mapa

a

Fotografie

×