Salajna - mlýn Gahmühle

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Tento vodní mlýn byl pravděpodobně založen již v 17. století. V roce 1760 se dočkala obytná stavba barokní přestavby podle plánů pro mě neznámého autora. Tím získala tato obytná stavba svůj současný vzhled. Jedná se o patrovou, která má částečně zděné a částečně roubené přízemí na kamenné podezdívce. Nad tímto přízemí se pak nachází hrázděné patro, které je kryté sedlovou střechou s bohatě zdobeným hrázděným štítem. Uvnitř této obytné stavby se pak také nachází mlýnice. V roce 1764 byla vystavěna v západní části dvora velká stodola a v roce 1778 byla přistavěna byla do areálu přistavěna zděná kolna, která je dodnes krytá sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. Někdy v průběhu 1. poloviny 19. století byla k tomuto mlýnu přistavěna pila a v roce 1848 byly přistavěny do areálu klasicistní zděné chlévy. Na počátku 20. století prodělala obytná stavba úpravy, během které byla část tehdy roubeného přízemí nahrazena zděnými stěnami a tímto krokem získalo obytné stavení svůj definitivní vzhled. Dle záznamů se pak také dozvídáme že v roce 1930 byl majitelem tohoto mlýna Ed. Sommer. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být tento mlýn využíván a postupně chátral. Někdy před rokem 1975 byl bohužel zbořen původní špýchar, který byl součástí tohoto nádherného areálu. V průběhu 2. poloviny 20. století pak v tomto mlýně probíhali také nevhodné úpravy, jako je například zazdění arkád, které se nacházeli v bývalé vozovně. Na počátku 21. století ale byl tento areál vystavěný v typickém Chebském lidovém slohu v dezolátním stavu. V této podobě jej zakoupila roku 2003 rodina Hermanova, která se pustila do postupné kompletní rekonstrukce, která byla dokončena v roce 2011 a díky této rodině můžeme tento nádherný areál obdivovat i my. Nakonec v letech 2010 – 2011 byl na místo původního špýcharu přestěhován špýchar z nedalekého Milíkova, kde mu tehdy hrozila demolice.

Zdroj: https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/salajna-mlyn-gahmuhle/

Dojmy: Nádherný areál mlýna, který je současně i nejstarší zachovanou stavbou této vsi.

Mapa

a

Fotografie

×