Skalná - dům čp. 52

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tento lidový dům byl postaven nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Tento dům byl vytvořen jako hospodářské stavení současného domu čp. 16. V průběhu času byla tato hospodářská stavba upravena na obytné stavení, jako které slouží dodnes. Stavení bylo vystavěno jako přízemní hrázděná stavba, která je krytá sedlovou střechou a částečně bedněným štítem.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×