Skalka u Hazlova - dům čp. 29

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Tato malebná vesnická zemědělská usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Celá usedlost se skládá z bedněné stodoly, otevřené hrázděné kolny, s roubeným věncem, která je krytá sedlovou střechou a hrázděným štítem. Další zachovaná stavba této usedlosti je hrázděné hospodářské stavení, které má roubený věnec a je také kryté sedlovou střechou s hrázděnými štíty. Poslední stavbou, která se v této usedlosti zachovala je přízemní zděná obytná stavba, kde na přízemí navazuje roubený věnec, který je krytý sedlovou střechou a bohatě zdobenými hrázděnými štíty. Do této podoby se pak tato usedlost zachovala do současnosti, a je tak krásným příkladem, jak vypadala zdejší zástavba ve své době. Dodnes se bohužel ale usedlost zachovala ve velmi sešlém stavu.

Dojmy: Malebná vesnická zemědělská usedlost.

Mapa

a

Fotografie

×