Skalná - dům čp. 196

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Toto vesnické stavení bylo vystavěno pravděpodobně někdy v průběhu 19. století či na počátku 20. století. Dům byl vystavěn jako přízemní stavba s hrázděným štítem. V této podobě se pak toto stavení zachovalo do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×