Salajna - dům čp. 12

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Tato vesnická zemědělská usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu jako uzavřený zemědělský dvůr někdy na přelomu 18. a 19. století. Poslední známou původní rodinou, která tuto usedlost vlastnila byla rodina Waidhasů, která byla v roce 1945 odsunuta. Dosídlenci, kteří sem byli umístěni, tak ještě v 50. letech 20. století odešli, a tak tuto usedlost začali zpravovat zemědělské družstvo. V tomto období tato usedlost velmi chátrala. To mělo za následek to, že v 80. a 90. letech 20. století byla zbořena kolna a stodola. Na počátku 21. století byla pak tato usedlost v dezolátním stavu, ale naštěstí přišla záchrana v podobě celkové rekonstrukce od majitelů, kteří tuto usedlost zakoupili ve veřejné dražbě v roce 2004. Celá usedlost se v současnosti stává z pravděpodobně zděné maštale, z bedněné kolny, která je krytá sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem a obytným stavením. Právě obytné stavení je nejkrásnější stavbou celého areálu. Jedná se o patrovou stavbu, kde přízemí je z části zděné a z části roubené. Na přízemí navazuje roubený věnec, na který navazuje hrázděné patro, sedlová střecha a velmi bohatě zdobený hrázděný štít.

Zdroj: http://www.salajna.cz/cs/historie-vs-soucasnost/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-20234336

Dojmy: Nádherná vesnická zemědělská usedlost.

Mapa

a

Fotografie

×