Poutnov - židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Židovské osídlení je odhadováno v Poutnově již od 17. století, kdy byla v této vsi vystavěna také hrázděná synagoga. Dle sčítání z roku 1793 zde žilo celkem devět rodin s celkem 53 obyvateli. Kdy přesně byl založen tento hřbitov je pro mě neznámé, jisté je že byl založen nejpozději v 1. polovině 19. století. Celkem za celou dobu své existence měl tento hřbitov rozlohu 18 x 18 m tedy 324 m2, což řadí tento hřbitov mezi jeden z nejmenších v České republice. Po roce 1867 a povolení židovských práv se tato vesnice začala od židů pomalu vylidňovat, a tak nakonec v roce 1900 zde bylo evidováno jen 8 židovských obyvatel. Tím postupně zanikla i židovská obec, a tak byla nakonec v roce 1915 stržena původní barokní synagoga. Poslední pohřeb na tomto hřbitově pak proběhl v roce 1931. V průběhu 2. světové války přestal tento hřbitov být udržován a pravděpodobně byl i ničen. V průběhu 2. poloviny 20. století pak období devastace tohoto hřbitova pokračovalo, až nakonec v roce 2007 se němečtí dobrovolníci pod vedením Dr. Dietricha Erdmana rozhodli tento hřbitov zrekonstruovat. Během této rekonstrukce, která trvala do roku 2008 byl tento hřbitov vyčištěn a náhrobky vztyčeny a vyspraveny. Dle památkového katalogu nejstarší zachovaný náhrobek je datovaný do 30. let 19. století a nejmladší právě do roku 1931.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zidovsky-hrbitov-21468488

Dojmy: Malý židovský hřbitov, který je ukrytý v místních polích.

Mapa

a

Fotografie

×