Podlesí - pramen Radiovka

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Tento pramen byl znám již od nepaměti a původně vyvěral ve starém dubovém kmeni. Na počátku 20. století se pak tento pramen vyznačoval křišťálově čistou vodou a vysokým obsahem oxidu uhličitého. V roce 1910 zakoupil tuto kyselku A. Lais, který provedl analýzu tohoto pramene, jež zjistila že tento pramen má vysoký podíl Radia, a tudíž také přírodní radioaktivity. Díky tomu byl tento pramen pojmenován jako pramen Radiový. Následně Lais nechal vybudovat nové jímání pramene, nad kterým nechal vybudovat přístřešek, aby nedocházelo ke znečištění pramene. Začal postupně tuto vodu stáčet a prodávat. Jelikož poptávka po této minerálce značně rostla, tak přistoupil k výstavě velké správní budovy, která stojí dodnes u tohoto pramene. Ve 30. letech 20. století zakoupil tento provoz české společnosti, v které byl v čele lékař V. Mladějovský. Tato společnost nechala celý provoz rozšířit a zmodernizovat. Následně byl v roce 1930 proveden hlubinný vrt za účelem zvýšení produkce. Tento vrt se ale bohužel nehodil na prodej kvůli vysokému obsahu železa, a tak byl proveden nový mělký vrt. Nikdy se však již nepodařilo najít pramen kvalitou srovnatelný s původní Radiovkou. Nakonec v roce 1945 prodej této minerálky skončil. Původní stáčírna se rozpadla a zachovala se do současnosti jen správní budova a původní jímání pramene Radiovky.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Chutný pramen, kolem kterého se rozprostírá malebná příroda.

Mapa

a

Fotografie

×