Prameny - Giselin a Rudolfův pramen

Informace

Navštíveno: 6. 11. 2016

Historie: Lázně byly uprostřed zdejších minerálních pramenů založeny roku 1870. Pro účely lázeňství provedli rozbor kyselek krajský lékař Dr. Reisinger z Teplé a lékař Prof. Dr. Hueppe z Prahy, kteří zaručili absolutní čistotu vody. Potvrdili, že: „každý pramen je vhodný ke každodennímu lékařskému pití a ani jeden z nich neobsahuje žádné nežádoucí, škodlivé či bakteriologické zárodky nebezpečné lidskému organismu.“ Vzorky všech pramenů byly zaslány do Vídně. Zde provedl podrobný všeobecný chemický rozbor k. k. Profesor Dr. v. Kletzinsky a vydal oficiální stanovisko. Čtyři obchodníci z obce Prameny založili společnost „Sangerberger Bade-Gesellschaft“ (Sangerberská lázeňská společnost) a rozhodli se vybudovat velké lázně; lázeňskou budovu slavnostně otevřeli roku 1870. V sanatoriu se nacházelo 40 velkých pokojů vybavených komfortním nábytkem, malá koncertní síň, čítárna, několik heren a velká restaurace s kapacitou 200 hostů. Lázně obklopoval rozlehlý okrasný park s parkovými cestami sypanými pískem. Park se rozkládal východním směrem až k potoku Roda a byly kolem něj vybudovány tenisové kurty, prostory na kriket a kuželky a také veřejné koupaliště s dřevěnými kabinkami. Kočáry s lázeňskými hosty jezdily po oddělených remízcích, kde byly i stáje pro koně. Za hotelem stál velký dřevěný léčebný dům a za ním do oblouku stavěná částečně uzavřená dřevěná kolonáda. K areálu náležel také Popský mlýn, lázeňský dům u tenisových kurtů a rybářský domek u potoka Roda. V průběhu 1. světové války byla v lázních ozdravovna pro zraněné s poškozenými plícemi. V době války však došlo k průsaku povrchové vody do hlavního Vincentova pramene a ten byl značně znečištěn. Po roce 1918 lázně koupila firma Julius Meinl, která objekt přestavěla - zbourala zadní pavilon a postavila místo něj další křídla lázní s pokoji. Firmě se však nedařilo a lázně prodala společnosti Porcelán Karlovy Vary, a.s. (Porzellan Karlsbad, AG.). Porcelánka provoz zastavila, koupele zrušila a v objektech vedla ozdravovnu pro své zaměstnance s poškozenými plícemi; spolu s nimi zde byli léčeni nemocní s TBC. Roku 1945 získalo sanatorium Ústředí nemocenských pojišťoven. Po třinácti letech zde bylo opět otevřeno plicní oddělení, které zde vydrželo do roku 1966. O rok později zde stát zřídil Domov důchodců. 2. června 1983 došlo ve dvě hodiny v noci z neznámých příčin k požáru a lázeňský dům z velké části vyhořel. Prázdný areál postupně chátral. Stát poskytl prostředky na opravu lázní, které však nedostačovaly. Byly pouze provedeny základní statické opravy a zhotovena nová měděná střecha, která zabránila zatékání vody. Roku 1990 však byla měď ze střechy ukradena a odvezena do sběru. Roku 2000 budovu srovnal se zemí buldozer. Nakonec byly zdejší prameny se jmény Giselin a Rudolfův někdy v průběhu 1. dvacetiletí 21. vyspraveny a vytvořeno současné jímání těchto dvou pramenů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zn%C4%9B_Prameny

Dojmy: Městečko, které se zachránilo pomocí několika zde nalezených pramenů, z nichž tyto dva jsou asi nejzajímavější.

Mapa

a

Fotografie

×