Poustka

Informace

Městský erb:

Poustka_CoA

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Obec Poustka (německy: Oed) se nachází asi 4 km severozápadně od města Františkové Lázně. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1289, kdy jistý zeman Arnold daroval půlku zdejšího dvora Valdsaskému klášteru a druhou polovinu Jindřichu z Libštejna. V této vsi pak byla vystavěna tvrz neznámo kdy, ale je jisté že je poprvé zmiňována v roce 1322 mezi Chebskými opevněnými sídli, které získal Jan Lucemburský. V roce 1496 zde seděl na tvrzi Kunz Ditrich z Oedu. Dalšími známými majiteli této ovce jsou Jan Neubauer a Richard Nebel, kteří drželi v roce 1496 třetinu zdejšího statku. V roce 1526 jsou připomínáni jako majitelé Poustky Viršperkové, kteří připojili tuto ves ke dvorečku, spolu s nímž byla připojena v roce 1712 pod majetek města Cheb. Někdy v této době zdejší tvrz přestala sloužit a postupně zanikla. Ještě v 70. letech 19. století zde jsou z této tvrze zmiňovány zbytky zdí, příkop a zahrada, ale do současnosti tato tvrz beze zbytku zanikla. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala součástí obce Horní Lomany, kam spadala až do roku 1930, kdy se stala samostatnou obcí. O svou samostatnost tato obce přišla v roce 1976, kdy se stala součástí města Františkovy Lázně a následně v roce 1992 se stala opět samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela do současnosti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 166 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Poustka_(okres_Cheb)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku - dr. Miloslav Bělohlávek

Dojmy: Menší obec, kde je pár zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_1268
IMG_1262