Pomezí nad Ohří - PR Pomezní rybník

Informace

Navštíveno: 5. 3. 2020

Historie: Pomezní rybník je přírodní rezervace, umělá vodní nádrž při hranici s Německem. Rezervace, která byla vyhlášena v roce 1990 o celkové rozloze 1,76 ha, se nachází na území obce Pomezí nad Ohří v okrese Cheb. Rezervace je významným biocentrem. Chráněné území bylo vyhlášeno k ochraně a zachování vodního toku, mokřadních společenstev a vlastního rybníka. Vyskytují se zde vzácné a ohrožené rostlinné a živočišné druhy, z nichž nejvýznamnější je ďáblík bahenní. Dalšími ohroženými a vzácnými druhy na tomto stanovišti jsou vachta trojlistá, rdest alpský, rosnatka okrouhlolistá, prha arnika, klikva bahenní, zevar nejmenší a zábělník bahenní. Z obojživelníků se zde vyskytuje například silně ohrožený čolek velký, ropucha obecná a další druhy žab. Středem Pomezního rybníka prochází státní hranice. Rezervace se nachází na území dvou geomorfologických celků, severní část s vlastním Pomezním rybníkem v Chebské pánvi, jižní část ve Smrčinách.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomezn%C3%AD_rybn%C3%ADk

Dojmy: Krásná přírodní rezervace, která i když je uměle vytvořená, tak je nádherná.

Mapa

a

Fotografie

×