Pomezí nad Ohří - kostel sv. Jakuba

Informace

Navštíveno: 5. 3. 2020

Historie: Tento kostel je poprvé zmiňován již v 10. století, kdy se jednalo o románskou stavbu, která spadala do diecéze v Regensburgu a byla zasvěcena sv. Barboře. Zbytky románské stavby se pak do současnosti zachovali jižní, jihovýchodní a jihozápadní zdi. V průběhu 12. století tento kostel již spadal po město Cheb. V průběhu 13. století tento kostel začal zpravovat řád Německých rytířů v Chebu. Někdy v průběhu 13. století pak tento kostel prodělal gotickou přestavbu, ze které se dodnes zachoval vítězný oblouk s římsou. Prvním známým zdejším farářem byl jistý Erhard Bauer, který byl jmenován v roce 1485. V roce 1430 byl tento kostel vypleněn Husitským vojskem. Následně se kostel dočkal ještě vyplenění v letech 1462, 1478 a 1526. V roce 1560 zde vznikla protestantská farnost, která ale zanikla v roce 1628, kdy kostel začal spadat pod dominikánský klášter v Chebu. V roce 1659 byl do kostel umístěn dodnes nejstarší zachovaný zvon, který byl ulit Wolfgangem Hieronimem Heroldem z Norimberku. Klášter tento kostel spravoval až do roku 1753, kdy byla opět zřízena zdejší farnost. Následně se tento v té době velmi zchátralí kostel dočkal v letech 1798 – 1799 kompletní pozdně barokní přestavby podle plánů pro mě neznámého autora, čímž získal kostel svůj současný vzhled. V rámci této přestavby byl tento kostel vybaven také barokním vybavením a zasvěcen sv. Jakubovi. V roce 1931 v tomto kostele byla přistavěna předsíň. Následně v průběhu 2. poloviny 20. století po odsunu německého obyvatelstva přestal tento kostel být udržován a postupně chátral a byl ničen. Nakonec byl již na počátku 21. století v dezolátním stavu, a tak prošel v průběhu 1. desetiletí 21. století kompletní rekonstrukce.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jakuba_Star%C5%A1%C3%ADho_(Pomez%C3%AD_nad_Oh%C5%99%C3%AD)

Dojmy: Krásný koste, který je dominantou této vsi.

Mapa

a

Fotografie

×