Plesná - továrna Johann Lehrmann a synové

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Prvním členem rodu Lehrmannů jež přišel do Plesné byl Johann Christian Lehrmann, který se narodil ve Vogtlandském Schönbergu v roce 1794. Tento muž přišel do Plesné někdy v 1. čtvrtině 19. století, kdy si vzal zdejší rodačku Christianu Rosinu Kolbovou, se kterou se usadili v domě čp. 40. Již v roce 1816 tento muž založil malou dílnu na výrobu punčoch, která se v průběhu 2. čtvrtiny 19. století proměnila na továrnu na výrobu punčoch a stávkového zboží. V roce 1951 pak je uveden jako majitel této továrny uveden Johann Christian Lehrmann a jeho syn Christian Georg. V této době již rod Lehrmannů začal pomalu množit svůj majetek, tím že nejdříve skoupil některé domy v Plesné. Johann zemřel v roce 1872 a firma tak přešla plně na Christiana Georga, který celou firmu modernizoval a začal nakupovat majetek v nedaleké Lomničce, ale i ve městě Plesné. Již v roce 1905 byla tato malá továrna rozšířena o novou budovu a dalších rozšíření se továrna pak ještě dočkala v letech 1912 a 1914. V roce 1907 pak Christian založil se svými syny Bernhardem a Johannem veřejnou obchodní společnost Johann Lehrmann a synové. Již před 1. světovou válkou tato firma zaměstnávala přibližně 200 zaměstnanců. Během 1. světové války však pro nedostatek materiálů byla výroba postupně zastavena a následně obnovena až v meziválečném období. V tomto období se tato firma pak opět rozrůstala a díky tomu již ve 30. letech 20. století zde pracovalo 800 lidí. V roce 1929 pak byla vystavěna největší budova celého areálu, která se nachází na zdejším náměstíčku. Následně byl areál továrny ještě několikrát upravován a přestavován. V této době byla tato firma již věhlasná, jelikož nedodávala zboží jen po Evropě, ale také do Afriky, Indie či Kanady. V roce 1932 zakoupil pak Dr. Adolf Lehrmann, Bernhard Lehrmann, Friedrich Lehrmann a Johann Lehrmann junior zbytkový velkostatek Lomnička, který byl původně součástí Hartenbergského panství a v roce 1936 získala tato firma velkostatek Kaceřov. Po konci 2. světové války přesněji řečeno dne 9. února 1948 byla firma Johann Lehrmann a synové vymazána z obchodního rejstříku a znárodněna. Tato firma pak byla připojena v roce 1959 pod státní podnik Tosta Aš a vznikl tak závod 03 tosta Plesná, která byla v 90. letech 20. století změněna na Teko Plesná. Následně byla činnost této firmy ukončena a celý areál začal chátrat. Díky tomu byl v době mé návštěvy v dezolátním stavu a v roce 2020 zde začala demolice části areálu pro vznik muzea Plesná.

Zdroj: https://www.mestoplesna.cz/mesto/historie-mesta-/#pocatek

Zdroj: https://www.inventare.cz/pdf/soap-pn/soap-pn_ap0653_10779_lehrmann-a-synove-plesna.pdf

Dojmy: Velmi zajímavý areál továrna, který má velmi bohatou historii.

Mapa

a

Fotografie

×