Poustka - krucifix

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Tento litinový kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem pravděpodobně někdy v průběhu 19. či na počátku 20. století. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kříž být udržován a postupně chátral. Nakonec se však dočkal buď v 90. letech 20. století, či v 1. dvacetiletí 21. století obnovy.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel žádné informace a kříž je prostý jakýchkoliv nápisů.

Mapa

a

Fotografie

×