Pelhřimov - kostel sv. Anny

Informace

Navštíveno: 5. 3. 2020

Historie: Původně byla na tomto místě vystavěna v roce 1518 městem Cheb pozdně gotická kaple. U této kaple se pak v roce 1575 usídlil Františkánský poustevník. V roce 1684 byla ke kapli přistavěna hranolová barokní věž a následně v roce 1691 prodělala barokní úpravu a rozšíření i samotná gotická kaple, čímž se z ní stal kostel. Již v roce 1701 zde bylo vystavěné patrové stavení, které sloužilo k ubytování Františkánských kněží a již v roce 1716 zde byl zřízen útulek pro pocestné, nemocné a staré lidi. Součástí tohoto areálu byla také křížová cesta. V roce 1773zde byla vystavěna škola a v roce 1787 byl tento kostelík povýšen na farní kostel. Kostel pak spravovalo město Cheb. Po odsunu německého obyvatelstva se tento kostel bohužel ocitl v hraničním pásmu, a tak postupně chátral. Fara a okolní stavby v této době obsadila rota pohraniční stráže. Postupně ale byl v 70. letech 20. století bourán a dne 9. dubna 1967 byl schválen záměr k demolici tohoto kostela, který byl ještě v témže roce jako poslední část tohoto areálu zbourán.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Dříve malebný areál, ze kterého se zachovali jen zbytky budov.

Mapa

a

Fotografie

×