Palič - dům eč. 3

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v lidovém slohu někdy v průběhu 2. poloviny 18. století. Obytná stavba pak byla vystavěna jako přízemní z části roubená a z části zděná stavba, která je krytá sedlovou střechou a bedněním. Budova pak stojí na kamenné podezdívce. Naproti této usedlosti byla následně někdy na přelomu 18. a 19. století vystavěna hrázděná budova stodoly. V této podobě se tato usedlost zachovala do současnosti, a je tak unikátním dokladem zdejší architektury.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-19289329

Dojmy: Nádherná roubená stavba, která se nachází ve zdejší vsi.

Mapa

a

Fotografie

×