Palič - dům čp. 41

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Stavení bylo vystavěno jako přízemní stavba na kamenné podezdívce. Přízemí této stavby je pak dle starších fotografií částečně zděné a částečně roubené. Na tomto přízemí pak leží roubený věnec, na kterém je sedlová střecha a bohatě zdobené hrázděné štíty částečně kryté bedněním.

Dojmy: Malebné stavení, o kterém jsem nenašel bohužel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×