Polná - dům čp. 10

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna pravděpodobně někdy ve 4. čtvrtině 18. století, jelikož kolna je datována již roku 1792. Usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu jako uzavřená zemědělská usedlost. Celá tato usedlost se pak skládá z obytného přízemního zděného stavení, kde na přízemí navazuje roubený věnec krytý sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. Tento štít pak zdobí také lidový obraz madony malovaný na plechu. Součástí usedlosti je pak také stodola a kolna. Zajímavou součástí této usedlosti je pak také drobná kaplička, ve které se nachází lidový vyřezávaný oltář.

Zdroj: http://www.soupispamatek.com/okres_as/polna/polna_historie.htm

Dojmy: Krásná usedlost, která poukazuje na to, jak vypadala zdejší původní zástavba.

Mapa

a

Fotografie

×