Pěkovice - Boží muka

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tato velmi krásná raně barokní boží muka byla vytvořena pro mě neznámým autorem dle starší dokumentace památkového katalogu v roce 1586. Na božích mukách se pak dodnes nachází nápis s datací 1610, kdy mohla proběhnout nějaká rekonstrukce, či tato boží muka mohla být vytvořena. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala tato boží muka být udržována a postupně chátrala. Dokonce byl v průběhu 2. poloviny 20. století uražen vrcholový křížek. Nakonec se tato boží muka dočkala naštěstí rekonstrukce, která proběhla pravděpodobně někdy v průběhu 1. dvacetiletí 21. století. Boží muka jsou celkem 3,2 m vysoká a ve vrcholové kapličce se nachází reliéfy bičování Krista, Ukřižování Krista s Pannou Marií a apoštolem Janem a vzkříšení Krista.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/bozi-muka-14479146

Dojmy: Krásná boží muka, která jsou velmi stará.

Mapa

a

Fotografie

×