Pelhřimov - Bismarckova rozhledna

Informace

Navštíveno: 5. 3. 2020

Historie: Původně na tomto místě byla vystavěna 14 m vysoká rozhledna z iniciativy Chebského okrašlovacího spolku. Slavnostní otevření původní dřevěné rozhledny proběhlo dne 23. srpna 1891. Tato rozhledna pak fungovala až do roku 1909, kdy byla pro svůj špatný stav zbořena. Ještě v témže roce město založilo výbor pro stavbu rozhledny a dne 22. května 1909 byla založena veřejná sbírka na výstavbu této rozhledny. Rozhledna následně byla vystavěna v létě roku 1909 podle plánů architekta Rolfa Beira. Rozhledna byla vystavěna v inspiraci germánskou mytologií a runami, které se na ve věži nachází. Současná 18 metrů vysoká rozhledna se dočkala následně dne 3. října 1909 svého slavnostního zpřístupnění. Bohužel po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války se tato rozhledna stala součástí pohraničního prostoru a postupně chátrala. Na rozhlednu se v průběhu 2. poloviny 20. století v podstatě tato rozhledna byla zapomenuta. V roce 2004 získalo tuto rozhlednu město Cheb, které nechalo tuto rozhlednu v roce 2005 firmou Terea Cheb s. r. o. rekonstruovat. Svého slavnostního znovuotevření se tato rozhledna pak dočkala dne 12. června 2005.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásná rozhledna, která byla bohužel v době mé návštěvy zavřená.

Mapa

a

Fotografie

×