Povodí - Sudetská dálnice A69

Informace

Navštíveno: 27. 11. 2019

Historie: Že Německo počítalo s připojením Sudet k Říši vypovídá to že ihned po Mnichovské dohodě dne 29. září 1938 vznikl projekt na tuto dálnici. Dálnice měla vést ze Streitau přes Cheb do Karlových varů, kde měla navázat na dálnici A70, která vedla z Karlových Varů do Liberce. Ihned po získání Sudet tak nebyl vypracován projekt, ale již dne 1. prosince 1938 byla zahájena práce na této dálnici v okolí Chebu. Jak probíhala výstavba dálnice, či nějaké další podrobnosti známe jen z dobových map, takže moc toho o ni nevíme. Jisté ale je že jak se vyvíjela válka, tak dne 30. dubna 1942 byly práce na této dálnici zastaveny a již nikdy nebyly obnoveny. Celé práce, které na dálnici proběhly byly zatím jen pozemní úpravy a drobné betonové práce, i tak se do současnosti zachoval krásně viditelný úsek budoucí dálnice, který je dnes zarostlí převážně březovým lesíkem.

Zdroj: https://www.krasnecesko.cz/lokalita_detail.php?id=24804-sudetska-autostrada-useky-a48-a69-a70-technicka-zajimavost&strana=

Dojmy: Na první pohled přehlédnutelný pozůstatek staré dálnice.

Mapa

a

Fotografie

×