Ostroh - kostel sv. Wolfganga

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Tento kostel byl postaven v letech 1470 – 1478 v pozdně gotickém slohu. Svůj původní vzhled si tento kostel zachoval až do let 1721 – 1724, kdy prošel barokní úpravou a získal tak svůj současný vzhled. I tak je ale v tomto kostele zachovaná původní gotická stavba. Z gotické stavby tak dodnes zůstalo nejen jádro kostela, ale i obvodové zdi chóru. Uvnitř kostela se pak nacházejí dodnes zachované renesanční náhrobníky z 16. a 17. století, které patří tehdejším majitelům hradu Seeberg. V roce 1808 byl na tento kostel přistavěn drobný přístřešek, ve kterém se nachází zvon. V průběhu 2. poloviny 20. století tento kostel značně chátral, a tak byl v roce 2006 převeden do vlastnictví obce Poustka a od té doby v průběhu 1. dvacetiletí 21. století prochází postupnou obnovou.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásný kostel, který má dodnes zachováno mnoho z původní gotické podoby.

Mapa

a

Fotografie

×