Okrouhlá - tvrz Okrouhlá

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: První písemná zmínka o zdejší vsi pochází z roku 1299, kdy tato vesnice byla lénem rodu Paulsdorferů, kteří toto léno pronajímali. Někdy ve 14. století byla tato tvrz vystavěna v gotickém slohu. Tvrz byla snad vystavěna Chebským měšťanem Fenkelem, který se jmenoval Matěj Erbel. Tento muž se totiž velmi zadlužil a v roce 1361 musela být tato vesnice spolu s tehdy pravděpodobnou tvrzí prodána. Zajímavostí je že se jedná o nejstarší exekuční prodej na Chebsku. V této exekuci zakoupil za 100 hřiven stříbra tuto ves Chebský patricijský rod Einsiedlů. Někdy na počátku 15. století se tato vesnice stala majetkem Chebského rodu Junckerů, kteří se zde ve vládnutí střídali se spřízněným rodem Rudischů. Tyto rody jsou zde pak zmiňovány v letech 1421, 1431 a 1446. Bohužel v roce 1450 byla tato tvrz spolu s celou vsí vypálena vojskem Jiřího z Poděbrad. To je také první přímá písemná zmínka o této tvrzi. Následně byla tato tvrz renesančně obnovena, ačkoliv renesanční úpravy se dotkly pouze interiérů této tvrze. V roce 1560 jsou jako majitelé této tvrze uvádění Chebští měšťané Kramerové, kteří drželi i sousední Podhrad. Již v roce 1633 přešla tato vesnice spolu s tvrzí díky sňatku do rukou Adama Schmiedla ze Seeberka, jehož rod držel tuto tvrz až do roku 1779, kdy ji prodali za 37 000 zlatých mlynáři Kryštofu Muckovi. Jeho rod ale vymřel již v roce 1885, a tak tuto tvrz získal Chebský měšťanský rod Haberzettlů, kdy již v 80. letech 19. století prodělala tato tvrz svou přestavbu podle plánů člena tohoto rodu architekta Karla Haberzettla v historizujícím romantickém slohu. Tímto krokem získala tato tvrz svůj současný definitivní vzhled. Původní příkop s valem byl zrušen a na části vznikla rozhlehlá zahrada a na další části vznikl zemědělský dvůr. Rod Haberzettlů držel tuto tvrz až do roku 1945, kdy byla tvrz znárodněna a stala se majetkem státního statku. Během tohoto období tato tvrz spolu s přilehlým dvorem velmi chátrala. Díky tomu v době mé návštěvy byla tvrz ve velmi sešlém stavu a okolní hospodářské stavby byly ve špatném až dezolátním stavu.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. Miloslav Bělohlávek

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/tvrz-18398113

Dojmy: Zajímavá tvrz, která z velké části má dodnes zachovaný svůj původní gotický vzhled. Jedná se o jednu z mála dodnes stojících tvrzí na Chebsku.

Mapa

a

Fotografie

×