Opatov - pomník obětem 1. světové války

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Tento pomník byl zřízen jako vzpomínka na padlé muže v průběhu 1. světové války. Pomník vznikl z iniciativy místního hasičského sboru a pomník vytvořil kamenický mistr Johann Wunderlich ze Skalné. Ke slavnostnímu odhalení tohoto pomníku došlo dne 28. června 1925 za přítomnosti velitele místních hasičů Josefa Kliera, faráře P. Dr. Petera Goriwoda z Lubů a hudebního doprovodu pěveckým spolkem Egetten. Dne 12. září 1927 se tento pomník dočkal první úpravy, kdy bylo vytvořeno ozdobné ohrazení a přibyla na pamětní desky tři jména obětí 1. světové války. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento pomník být udržován a postupně chátral. Postupem času byly odstraněny nejen pamětní desky, ale také vrcholová plastika orlice. Nakonec v roce 2017 přistoupilo město Luby ve spolupráci s turistickým oddílem TJ Luby ke kompletní rekonstrukci tohoto pomníku. Během tohoto roku byl zbytek tohoto pomníku, který se v té době nacházel v místní oboře, rozebrán a firmou Kamenictví Žáček z Nového Kostela rekonstruován. Následně byl v říjnu téhož roku pomník postaven na současném místě a dne 11. listopadu 2017 proběhlo slavnostní znovuodhalení tohoto pomníku.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/opatov-pomnik-obetem-1-svetove-valky

Dojmy: Krásný pomník, který se naštěstí dočkal rekonstrukce.

Mapa

a

Fotografie

×