Ovesné Kladruby - zaniklá ves Vysočany

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Na tomto místě, ať to na první pohled nevypadá, tak se nachází dnes již téměř zaniklá vesnice Vysočany. Tato vesnice patří svým založením k jedněm z nejstarších vsí v tomto kraji. Kdy přesně byla založena je neznámo, ale je jisté že vesnice vznikla slovanským osídlením do podoby okrouhlice, kdy jsou domy postaveny do kruhu okolo návsi. Tato vesnice byla majetkem buď vladyky Sezimy či jeho syna Hroznaty, který založil Tepelský klášter. První písemná zmínka o této vsi pochází ze dne 23. května 1273, kdy ji v listině papež Řehoř X. potvrdil jako majetek kláštera v Teplé. Ačkoliv po většinu času patřila tato vesnice pod správu kláštera v Teplé, tak svou farou spadala pod správu kostela v Ovesných Kladrubech. Ve svém největším vrcholu v 19. století se v této vesnici nacházelo celkem 48 domů a 257 obyvatel. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Výškovice, kam spadala až do roku 1930, kdy se stala samostatnou obcí. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války a dosídlení nových osídlenců se tato vesnice se tato vesnice stala součástí obce Ovesné Kladruby a z většiny se vylidnila, a nakonec se odstěhovala většina obyvatel. Nakonec zde v roce 1950 byl obydlen jen jediný zemědělský dvůr, a zbytek vsi postupně chátral a rozpadal se. Dodnes se tak zachovalo jen základové a obvodové zdivo vsi, které je postupně pohlceno mladým lesem.

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_vysocany,421

Dojmy: Dodnes zajímavé místo, kde jsou vidět zbytky vsi.

Mapa

a

Fotografie

×