Ovesné Kladruby - PP Podhorní slatě

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Podhorní slatě je přírodní památka, byla vyhlášena v roce 2008 o celkové rozloze 17,64 ha a nachází se u obce Ovesné Kladruby. Důvodem ochrany je významná populace hnědáska chrastavcového a komplex přechodových rašelinišť, slatinišť a mokřadních luk. Péčí o území je pověřena Správa CHKO Slavkovský les. Pestrá struktura mokřadních luk je na lokalitě zajišťována mozaikovitou a pásovou sečí s důrazem na vynechávání živných rostlin hnědáska chrastavcového - čertkusu lučního. V lokalitě roste řada druhů zvláště chráněných a vzácných rostlin, z nichž nejvýznamnější je kruštík bahenní, suchopýr širolistý, ostřice přioblá, tolije bahenní, ostřice Davallova, ostřice blešní, vrba rozmarýnolistá a bařička bahenní. Území je pravidelným hnízdištěm bekasiny otavní.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Podhorn%C3%AD_slat%C4%9B

Dojmy: Velmi zajímavé slatiniště, které je domovem řady vzácných rostlin a živočichů.

Mapa

a

Fotografie

×