Ostroh - dům čp. 43

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrová stavba, kde přízemí je zděné a patro z části hrázděné. Celá stavba je pak krytá sedlovou střechou.

Dojmy: Zajímavé stavení, o kterém jsem nenašel bohužel žádné iformace.

Mapa

a

Fotografie

×