Nebesa

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Nebesa (německy: Himmelreich, dříve Egrisch Reuth), jsou malá vesnice nacházející se asi 3 km jihovýchodně od Aše. První zmínka o Nebesích pochází z roku 1598, kdy již tato vesnice patřila Rodu Zedtwitzů. Během sedmileté války bylo poblíž Nebes vystavěno rakouským maršálem Macquirem polní opevnění, kde se rakouské oddíly 8. a 9. května 1759 střetly s pruským vojskem generála von Fincka. Celý tento konflikt dopadl spořádaným ústupem rakouských jednotek do Hazlova a dobytím Ašska pruskými jednotkami. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Skalka. Dle sčítání z roku 1850 zde žilo celkem 104 obyvatel. V roce 1921 se tato vesnice stala samostatnou obcí, a v roce 1930 zde žilo celkem 151 obyvatel. Následně přišla 2. světová války a po ní odsun německého obyvatelstva, kdy se tato obec téměř vylidnila a žilo zde v roce 1961 jen 58 obyvatel a tento počet následně již jen klesal. V roce 1961 se tato vesnice tak stala součástí obce Mokřina a následně v roce 1976 se stala součástí města Aš, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 36 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nebesa_(A%C5%A1)

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se jihovýchodně od města Aš, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_4042
IMG_4036