Nebanice - dům čp. 5

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Tato usedlost byla postavena nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycená na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Areál se skládá z obytné stavby, což je patrová stavba, která má přízemí pravděpodobně zděné, hrázděné patro a hrázděné štíty kryté sedlovou střechou. U této stavby se pak nachází ještě výměnek, či kolna, která je hrázděná přízemí stavba s hrázděnými štíty a sedlovou střechou. V této podobě se pak tento areál zachoval do současnosti, ačkoliv kolna byla v době mé návštěvy v sešlém stavu.

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×