Nový Drahov - dům čp. 14

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tento zemědělský uzavřený dvůr Chebského typu byl vystavěn v lidovém slohu někdy na přelomu 18. a 19. století. Nejstarší část tohoto areálu je pak roubená kolna, která pochází ze 4. čtvrtiny 18. století. Dominantní budovou je pak obytná zděná patrová stavba krytá sedlovou střechou. Celý dvůr je uzavřen pak třemi hospodářskými staveními a zděnou vjezdovou branou. V této podobě se pak tato usedlost zachovala až do současnosti, i když byla tato usedlost v době mé návštěvy poměrně sešlá.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-19179271

Dojmy: Krásná usedlost, která je ukázkou zdejší zástavby.

Mapa

a

Fotografie

×