Nový Drahov - dům čp. 10

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tento zemědělský dvůr byl vystavěn v typickém Chebském lidové slohu. Nejstarší budovou tohoto areálu je obytná stavba z přelomu 18. a 19. století. Byla vystavěna jako patrové stavení, kde přízemí je zděné pravděpodobně z lomového kamene, patro je pravděpodobně z hrázdění a celé stavení je kryté sedlovou střechou zakončenou bohatě zdobeným hrázděným štítem. Následně v průběhu 19. století byly přistavěny k tomuto stavení hospodářská stavení a vjezdové brány, které nesou letopočet 1887. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-16201073

Dojmy: Krásná vesnická usedlost.

Mapa

a

Fotografie

×