Mnichov - Siardův pramen

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2016

Historie: Zdejší studánka čisté pramenité vody je známá již od pradávna. První písemná zmínka o této studánce, která byla zvaná svatá studánka pochází z roku 1664 a již tehdy jí byly přisuzovány zázračné účinky. A jaké zázraky plnila? Inu údajně zázračně léčila a její moc byla nejsilnější o půlnoci, a tak zdejší statkáři o velikonočních svátcích o půlnoci sem hnali dobytek, aby jej v této vodě umyli a stejně se pak v ní umyly i oni sami. Díky tomu se tato studánka stala součástí poutního místa a v průběhu 17. a 18. století se sem tak konaly poutě. Po zrušení zdejšího kostelíka byl tento pramen zapomenut, ale nakonec byl někdy na konci 20. století či na počátku 21. století znovu objeven a upraven do současné podoby.

Zdroj: https://www.estudanky.eu/3524-studanka-siarduv-pramen

Zdroj: https://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/siardova-kaple/

Dojmy: Sice obyčejná pramenitá voda ve studánce, která ale má nádherné okolí.

Mapa

a

Fotografie

×