Mnichov - sloup se sochou Panny Marie

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: Tento mariánský sloup byl vytvořen pro mě neznámým autorem v barokním slohu v roce 1713. Již v roce 1768 byla potřebná renovace, jak dokládá letopočet na podstavci. Bohužel pravděpodobně po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byl tento sloup úmyslně ničen a stržen. Díky tomu byla původní vrcholová socha nenávratně zničena a sloup dlouhou dobu ležel u zdejší budovy fary. Nakonec buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnoven a vztyčen na zdejším náměstí. Nakonec byla na tento sloup umístěna novodobá socha Panny Marie.

Zdroj: kniha Umělecké památky Čech

Dojmy: Krásný barokní sloup, který bohužel zdobí novodobá socha, a ne původní.

Mapa

a

Fotografie

×