Malá Šitboř - Boží muka

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Tato asi barokní boží muka byla vystavěna nejpozději v době kolem poloviny 18. století, jelikož jsou již zachycena na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768, ale můžou být i starší. Bohužel po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala tato muka být udržována a postupně chátrala a pravděpodobně byla i úmyslně ničena. Díky tomu byly v době mé návštěvy ve velmi sešlém stavu s prázdným výklenkem a s chybějící vrcholovou částí.

Dojmy: Bohužel jsem o těchto mukách nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×