Mrázov - pomník obětem 1. světové války

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tento pomník byl vytvořen jako vzpomínka na 7 padlích mužů v 1. světové válce. Pomník vytvořil v roce 1922 kamenický mistr Josef Böhm z Heřmanova. Svého slavnostního odhalení se tento pomník dočkal dne 4. června 1922, kdy zde pronesl průvodní řeč ředitel zdejší školy Rudolf Klement. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva zdejší dosídlenci odstranili z tohoto pomníku nejen plastiku orlice, ale také válečný kříž a pamětní desku se jmény padlích. Následně byl tento pomník přeměněn do současné podoby jako pomník osvobození. V průběhu 2. poloviny 20. století tento pomník postupně chátral. Nakonec však byl z podnětu komunistického europoslance, básníka a spisovatele v roce 2006 obnoven a slavnostní znovuodhalení tak proběhlo dne 27. května 2006.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/mrazov-pomnik-obetem-1-svetove-valky

Dojmy: Zajímavý pomník, který byl předělán do současné podoby.

Mapa

a

Fotografie

×