Mariánské Lázně - tvrziště Kaiserruhe

Informace

Navštíveno: 6. 11. 2016

Historie: Zdejší malá tvrz, která patřila k majetku kláštera v Teplé byla vystavěna pravděpodobně na konci 13. století. Jednalo se o malou dřevěnou tvrz, která byla obehnána pravděpodobně vodním příkopem, do něhož byl stočen údajně nedaleký potok. Snad již v této době byly na druhé straně cesty založené první středověké chalupy a vznikla tak zde středověká ves Zeidlweid. V okol této vsi se následně těžil cín. Poslední písemná dochovaná zmínka o této tvrzi pak pochází ze 14. století následně zdejší tvrz zanikla. Samotná vesnice zde pak byla až do 18. století, kdy zde byly poslední pokusy o těžbu cínu a po neúspěchu zanikla i tato stará vesnice. V roce 1996 pak proběhl archeologický průzkum P. Šebesty pod správou Chebského muzea, který určil že se jednalo o dřevěnou tvrz.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/tvrz-tvrziste-kaiserruhe-archeologicke-stopy-21021692

Zdroj: http://hamelika.webz.cz/h98-05.htm

Dojmy: Krásné zachované tvrziště, které je v této části slavkovského lesa v podstatě ojedinělé.

Mapa

a

Fotografie

×