Mariánské Lázně - PR Smraďoch

Informace

Navštíveno: 4. 8. 2016

Historie: Přírodní rezervace Smraďoch se nachází v katastrálním území Mariánské Lázně v okrese Cheb, asi 4 km severně od Mariánských Lázní. Rezervace byla vyhlášena roku 1968 pro ochranu lesního rašeliniště, které je výjimečné svou polohou – leží v oblasti tektonického zlomu, dochází zde proto k výronům oxidu uhličitého a sulfanu neboli sirovodíku. Horninové podloží území tvoří amfibolity, částečně i chloritické břidlice mariánskolázeňského metabazitového komplexu v blízkosti okraje serpentinitového masivu Vlčího hřbetu. Po zlomových liniích ve skalním masivu zde na povrch pronikají minerální vody a plyny, jako dozvuky třetihorní a místy ještě čtvrtohorní sopečné činnosti. Tak vznikají drobné „bahenní sopky“, tzv. mofety, a jezírka, z nichž vycházejí plyny. Plyny tvoří oxid uhličitý a v malé koncentraci sirovodík (sulfan). Zatímco převládající oxid uhličitý je juvenilní, což znamená, že pochází z nitra země, sirovodík vzniká působením sirných bakterií v redukčním prostředí rašeliniště blízko povrchu. I když jeho koncentrace je velice nízká, jeho charakteristický zápach je cítit na velkou vzdálenost. Od silného zápachu sirovodíku pochází i jméno Smraďoch. Kromě unikátní řasové flóry roste v tomto zvláštním biotopu řada vzácných a chráněných rostlin. Mezi ně patří například rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), klikva bahenní (Vaccinium oxycoccos), šicha černá (Empetrum nigrum), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum). Území zpřístupňuje krátká, bezbariérová naučná stezka Smraďoch, po povalovém chodníku i malé rašeliniště s mofetami. Informace o vzniku mofet a původu minerálních vod jsou na instalovaném informačním panelu

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Smra%C4%8Foch

Dojmy: Zajímavá přírodní památka, která dostojí svému jménu.

Mapa

a

Fotografie

×