Mariánské Lázně - kavárna Panorama

Informace

Navštíveno: 11. 12. 2019

Historie: V roce 1859 získával Ernst Adolf Lucha velmi obtížně povolení od kláštera v Teplé na vykácení zdejšího lesa a výstavbu zdejší kavárny. Nakonec se ale podařilo, a již dne 19. května 1872 se otevřela zdejší výletní kavárna s nádherným výhledem na Mariánské lázně a zdejší okolí. V roce 1892 byla k této malé kavárně altánového typu přistavěna další část podle plánů stavitele Aloise Korbou z Mariánských lázní. Tím získala tato kavárna svou současnou podobu. Zdejší věhlasnost této kavárny neustále narůstala, a tak sem byla v roce 1912 přivedena současná silnice. Po konci 1. světové války se tato kavárna stala majetkem společnosti Hotel und Bäder Aktien Gesellschaft a rodina Luchů byla nájemci této kavárny. V roce 1938 se ale stal Ernst Lucha opět majitelem této kavárny. Bohužel po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva byla tato kavárna zkonfiskována státem a i když zde byli nejrůznější správci, tak chátrala. V roce 1975 zakoupil zchátralou kavárnu ČSD, které jej upravilo na rekreační objekt pro své zaměstnance. ČSD vlastnilo panoramu až do roku 1990, kdy sem přestali jezdit zaměstnanci drah a v roce 1998 zakoupil tuto kavárnu soukromí majitel. Od této doby je pak tato zajímavá stavba dříve s krásným výhledem opuštěná.

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_panorama,360

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/lazensky-dum-panorama-20555140

Dojmy: Krásná kavárna, ze které byl dříve krásný výhled.

Mapa

a

Fotografie

×