Mariánské Lázně - hotel Kolonáda

Informace

Navštíveno: 8. 1. 2020

Historie: Původně byla na tomto místě vystavěna přízemní stavba, jejíž část sloužila jako zdejší škola. Tepelský klášter, jako vlastník tohoto areálu postupně tento areál rozšiřoval. Díky tomu v roce 1853 zde vznikly hospodářské budovy. Následně se klášter v Teplé rozhodl, že zde založí nový klášter, a tak od roku 1900 začali přípravy na výstavbu tohoto areálu. Areál byl od základů přestavěn do současné neorenesanční podoby v roce 1904 podle plánů architekta Josefa Schaffera. Budova sloužila převážně pro správu Mariánských lázní Tepelským klášterem, ale postupem času se z této honosné stavby stalo děkanství. Po pozemkové reformě se z této stavby stal majetek státu, ale Tepelský klášter tuto budovu i nadále spravoval. V dubnu 1950 se po zrušení kláštera v Teplé stal výhradním majitelem stát, který tuto stavbu obsazoval různými podniky. Do rukou kláštera v Teplé se budova vrátila až v roce 1989 v rámci restitucí a klášter ji následně nechal rekonstruovat. Bohužel z finančních důvodů byl klášter nucen tuto budovu pravděpodobně v 90. letech 20. století prodat, a tak se z této budovy stal hotel Kolonáda.

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_ibsenova-ulice,362

Dojmy: Nádherná honosná stavba, která připomíná palác.

Mapa

a

Fotografie

×