Mariánské Lázně - hotel Hvězda

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2015

Historie: Po založení lázní zde vytvořil a připravil Georg Adler v letec 1816 – 1818 stavební parcelu, ale v roce 1818 ji prodal Anně Kriegelsteinové ze Šternfeldu, která se svým manželem Ferdinandem zde vystavěla v letech 1818 – 1819 hotel. Tito manželé pak pocházeli z Chebu, kde byly uznávaným prastarým rodem. V době výstavby pak tento hotel fungoval pouze v létě a v zimě byl prázdný. Protože museli právo vařit jídlo hostům získat tato rodina od kláštera v Teplé, tak se stalo a toto povolení získali již v roce 1819. Další zajímavostí je to, že tento hotel byl první stavbou, ve které byla zřízena kavárna. O to se postarala Anna, která získal od kláštera v Teplé dne 21. února 1833. V této době se hotel dočkal svého prvního rozšíření a stavebních úprav. Po smrti Ferdinanda ze Šternfeldu v roce 1945 se stal správcem tohoto hotelu šenkýř Hans Seidl a již v roce 1852 zakoupil tento hotel Michal Stingl z Velké Hleďsebi, kterého vystřídal v roce 1860 Johann Zeidler ze Žandova. Po Johannovi získala tento hotel jeho dcera Tereza, která se provdala v roce 1881 za zdejšího číšníka Antona Weise z Trstěnic. Postupem času byl tento hotel zchátralý, a tak se majitelé rozhodli že jej nechají přestavět na honosný hotel palácového typu podle plánů architekta Heymanna, k čemuž došlo v roce 1905, a tak získal tento hotel jeho současný honosný vzhled. Tímto krokem a také tím že byl velmi moderně vybaven, tak se tento hotel velmi zadlužil, ale do roku 1941 všechny své dluhy splatil. V roce 1938 se tento hotel stal dočasně sídlem vojenského německého štábu. Později zde bydlel velkoadmirál Reeder a nakonec v roce 1943 byl tento hotel přeměněn na nemocnici, spadající pod Virchowovu nemocnici v Berlíně. Díky tomu zde byly zřízeny rentgeny, operační sály a další vybavení. V letech 1946 – 1948 pak tento hotel sloužil jako hotel pro čestné diplomatické hosty. Po převratu v roce 1948 se tento hotel stal hotelem pro zahraniční hosty z východního bloku. V letech 1975 – 1979 proběhla generální rekonstrukce tohoto hotelu, kterou prováděla jugoslávská firma Pelagonije ze Skoplje. V letech 1990 se se hotel otevřel opět pro hosty i ze západu a v roce 1999 – 2000 se tento hotel dočkal další rekonstrukce. Díky oběma rekonstrukcím, které proběhli v 2. polovině 20. století ale zanikla vnitřní zámková dispozice tohoto hotelu, ale bohatě zdobená fasáda se zachovala do současnosti.

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_historie-hotelu-hvezda,371

Dojmy: Krásný hotel, který je jednou z perel tohoto města.

Mapa

a

Fotografie

×