Mariánské Lázně - hotel Saint Georg

Informace

Navštíveno: 8. 1. 2020

Historie: Tento nádherný dům byl vystavěn v eklektickém slohu podle plánů pro mě neznámého autora někdy v průběhu 2. poloviny 19. století. Dům je vystavěn jako patrová zdobená zděná stavba, která má hrázděnou nástavbu. Původně tento dům sloužil jako pension, ale po odsunu německého obyvatelstva byl přejmenován na Dům Pionýrům. Nakonec zde byl zřízen hotel Saint Georg, který se zde nachází do současnosti.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-dum-pionyru-787987

Dojmy: Nádherné stavení, které krásně zapadá do zdejšího parku.

Mapa

a

Fotografie

×