Mariánské Lázně - Ambrožovy prameny

Informace

Navštíveno: 8. 1. 2020

Historie: Ambrožovy prameny v Mariánských Lázních jsou slabě mineralizované železnaté kyselky s obsahem oxidu uhličitého a s vysokým obsahem železa. Tento pramen tvoří tři vývěry podobného chemického složení. Pro vysoký obsah železa se užívají u některých forem chudokrevnosti a pro svůj diuretický účinek také při onemocnění močových cest, zejména při lithiáze. Pro své močopudné účinky se používá k léčbě onemocnění ledvin. Pramen je volně přístupný. Ambrožův pramen byl pojmenován podle opata tepelského kláštera z 18. století – Jeronýma Ambrože, který usiloval o zpřístupnění těchto zdrojů nemocným lidem. Dříve se mu také říkalo pramen Lásky. Prameny lásky se rozdělují: 1. vývěr – pro svobodné, 2. vývěr – pro vdané a ženaté a 3. vývěr – pro rozvedené, je tedy potřeba pít ze správného pramene.[1] První zmínka je z roku 1760. Pramen byl zachycen roku 1807. Roku 1812 byl překryt dřevěným pavilónkem empírového slohu. V roce 1826 tu byl postaven novogotický zdobený dřevěný pavilón, který sloužil až do roku 1925. Poté tu byla zbudována dnešní úprava místa se třemi vývěry pramene v prohlubni parku vedle Centrálních lázní.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ambro%C5%BEovy_prameny

Dojmy: Krásné místo, kde bohužel kvůli zimě netekly prameny.

Mapa

a

Fotografie

×