Mnichov - Siardova kaple

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2016

Historie: Tato kaple byla založena podle análů saský kníže Siardus, který podle legendy v těchto lesích zabloudil a na tomto místě se setkal se svou družinou. A proto na tomto místě nechal vystavět původně románský kostel, který historií sahá údajně do konce 12. století. Spolu s tímto kostelem zde byla zřízena poustevna, která dala název osadě, jež začala vznikat okolo tohoto kostelíka. Poustevna se totiž v latině řekne Eremita, a to bylo v průběhu času zkomolenou na Einsiedel, a tento název pak zůstal této obci až do konce 2. světové války. Prvním známým majitelem této kaple, která se zde nacházela byl v roce 1360 Bohuslav Tullinger, jež se stal dne 25. května 1397 rychtářem této obce. Další známý majitel této obce byl Kašpar Neuburg z Mnichova, který tuto ves prodal klášteru Teplé. Nakonec tuto ves zasáhl v roce 1437 velmi silný mor, který zabil většinu obce. Díky tomu se zdejší zbylí obyvatelé rozhodli a přenesly vesnici na současné místo, kde se nachází Mnichov. Během husitských válek se tento kostelík zřítil, a nakonec zde byl někdy na počátku 17. století objeven obraz, o kterém bylo řečeno že se jedná o obraz sv. Siarda a že to je zázrak že se zde zachoval. Díky tomu byl kostelík pozdně renesančně obnoven v roce 1615 podle plánů pro mě neznámého autora na náklady Tepelského opata Andreasem Ebersbachem. V průběhu bojů během třicetileté války byl tento kostel pobořen a zázračně se v něm zachoval opět obraz sv. Siarda, a tak jej nechal v roce 1664 opat Raymund I. Wilfert obnovit v raně barokním slohu podle plánů pro mě neznámého autora. V této době byl tento kostelík zasvěcen sv. Janu Křtiteli a stal se poutním místem pro široké okolí. Bohužel v roce 1782 došlo ke zrušení tohoto kostelíka z nařízení císaře Josefa II., a tak byl tento kostelík opuštěn a postupně chátral. Nakonec jej zakoupily v roce 1788 obyvatelé Mnichova a používali ho jako zdroj stavebního materiálu pro místní školu. Tím se kostelík dostal do současného stavu, kdy se zachovalo asi 1,5 metru vysoké obvodové zdivo.

Zdroj: https://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/siardova-kaple/

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/mnichov-kostel-sv-jana-krtiteleDříve jistě malebný kostelík, škoda jen že se z něho stala takováto zřícenina.

Dojmy:

Mapa

a

Fotografie

×