Mrázov - krucifix

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tento kamenný neogotický kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem pravděpodobně někdy v průběhu 19. století či v 1. čtvrtině 20. století. Kříž nechala vztyčit zdejší obec jako pokoru bohu. Bohužel po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kříž být udržován. Nakonec však začal být pravděpodobně buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. být udržován, ale i tak byl ve velmi sešlém stavu, a některé části plastik byly olámané.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×