Mnichov - smírčí kříž 0778

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2016

Historie: Tento smírčí kříž byl vztyčen jihovýchodně od obce Mnichov u silnice do Poutnova asi 120 m rod rozcestí na Rájov. Kdy byl tento kříž vztyčen je neznámo, ale dle lidové slovesnosti je mu přezdíváno Švédský kříž, takže může klidně podcházet z doby třicetileté války. Po konci 2. světové války a odsunu původního obyvatelstva byl tento kříž v průběhu 2. polovině 20. století vyvrácen. Nakonec byl tento kříž v roce 1998 objeven a přesunut na současné místo na náměstí v Mnichově. Původně na tomto místě, kde stojí kříž nyní stál Mariánský morový sloup, který byl ale po konci 2. světové války zničen. Samotný kříž je na výšku 92 cm, šířku 97 cm a tloušťku 26 cm.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Cheb/Mnichov.html

Dojmy: Jednoduchý kamenný kříž, o kterém bych rád věděl proč byl vztyčen.

Mapa

a

Fotografie

×