Mnichov - Smírčí kříž 0056

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2016

Historie: Tento kamenný smírčí kříž byl vytvořen neznámo kdy na místě nedaleko od tohoto místa. Kříž je pak již zachycen na mapě II. Vojenského mapování z let 1836 – 1852, ale pravděpodobně bude starší. Na konci 19. století byl tento kříž na podnět politických úředníků přesunut na současné místo a opatřen nátěrem. Bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století byl tento kříž povalen a zahrnut zeminou. Následně byl ale v roce 1980 náhodně objeven pracovníky CHKO Slavkovský les a na místě nálezu byl opět vztyčen. Samotný kříž má na výšku 110 cm, šířku 66 cm a tloušťku 22 cm. Na přední straně je pak reliéf pravděpodobně obouručního meče či kříže. Z druhé strany kříže je pak pozůstatek po reliéfu v podobě hluboké rýhy, který je interpretován jako znamení kříže.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/mnichov-smirci-kriz

Dojmy: Zajímavý a svým vzhledem celkem neobvyklý smírčí kříž.

Mapa

a

Fotografie

×