Mnichov - Krucifix

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2016

Historie: Tento litinový pravděpodobně bohatě zdobený kříž v kamenném podstavci byl vytvořen pro mě neznámým autorem někdy v průběhu 19. století. Tento kříž je již zanesen na mapě III. Vojenského mapování z let 1877 – 1880. V průběhu 2. poloviny 20. století tento kříž chátral a pravděpodobně byl i ničen, a tak je v době mé návštěvy v tomto velmi špatném a zchátralém stavu a díky tomu je i nápis, který se zde nacházel téměř nečitelný.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×